τ. Υπεύθυνος Οφθαλμολογικού τμήματος ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Επιστ. Συνεργάτης Τμήματος Laser Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών.Ιατρείο